Resplan

OBS, inaktiv information.

 

Kan man tala om en ”klassisk” jordenruntseglarrutt? Segla jorden runt är kanske inget alla bara gör hur som helst. Men de som GÖR en sådan segling talar om en ”klassisk rutt”. För några år sedan innefattade hemvägen att gå upp i Adenbukten och genom Suezkanalen, för att sedan komma ut i Medelhavet och fortsätta seglatsen vidare till sitt slutmål i Europa.

Dock har piratsituationen gjort att vi istället har valt att gå till Madagaskar och runda Afrikas sydkust för att sedan ta oss upp till Brasilien och sedan på nytt korsa Atlanten tillbaka till Europa. Det tar längre tid och kostar följaktligen mer pengar, men vi vill inte riskera att behöva sitta fångar hos tungt beväpnade somaliska pirater alternativt få ett skott i huvudet. Pirater finns på många ställen i världen, men inte på samma organiserade sätt som runt Adenbukten.

Inga exakta datum är bestämda. Avsegling sker i augusti 2012 från Skeppsholmen i Stockholm. Seglingen beräknas ta 2-3 år beroende på pengar och vilja. Kommer vi ”bara” halva vägen har vi åtminstone försökt.

Nedan kan du se en grov skiss över vår resplan.


Visa Resplan på en större karta